titlul proiectului:

Centru de zi pentru persoane vârstnice în satul Manga comuna Voinești județul Dâmbovița

Investia ce face obiectul proiectul consta in reabilitarea, modernizarea si dotarea corespunzatoare a cladirii, sediu administrativ din satul Manga, astfel incat in cadrul acesteia sa functioneze in conditiile reglementate de legislatia nationala specifica in vigoare un centru de zi de asistenta sociala pentru persoane varstnice. In acest sens in cadrul centrului de zi seniorii din comunitatea locala vor beneficia deNevoia pentru asemenea servicii este justificata de starea de saracie si riscul de excluziune sociala ce caracterizeaza persoanele varstnice din comunitate.
Servicii sociale fara cazare tip centru de zi.

Obiectivul Proiectului

Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea infrastructurii sociale la nivelul comunei Voinesti, in contextul inexistentei acestui tip de infrastructura care sa asigure accesul la servicii sociale a persoanelor varstnice vulnerabile din cadrul comunitatii. Investia a constat in reabilitarea, modernizarea si dotarea corespunzatoare a cladirii, sediu administrativ din satul Manga, aflata la inceput intr-o stare de degradare accentuata, astfel incat in cadrul acesteia  la final sa functioneze in conditiile reglementate de legislatia nationala specifica in vigoare un centru de zi de asistenta sociala pentru persoane varstnice. In acest sens in cadrul centrului de zi seniorii din comunitatea locala vor beneficia de servicii sociale fara cazare tip centru de zi. Nevoia pentru asemenea servicii este justificata de starea de saracie si riscul de excluziune sociala ce caracterizeaza persoanele varstnice din comunitate.

Proiectul propune dotarea centrului de zi cu aparatura birotica si mobilier necesare desfasurarii diferitelor activitati. In ceea ce priveşte sanatatea fizica a batranilor, centrul de zi va beneficia de aparatura fitness, pentru ca varstnicii sa opteze pentru un stil de viaţa activ şi sanatos.

Obiectivul specific

Obiectivul specific al acestui proiect îl reprezintă Obiectivul Specific 8.3. – „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”. Pentru comuna Voinesti este esenţiala realizarea unui centru de zi pentru persoane varstnice, in care sa se realizeze servicii sociale pentru reintegrarea in societate a acestor persoane.

Obiectivul general al proiectului poate fi atins si prin indeplinirea urmatoarelor obiective specifice: reducerea fenomenului de izolare si autoizolarere socială a 58 de persoane în vârstă aflate în dificultate din comuna Voinesti; optimizarea emotionala si prevenirea depresiei la 58 de persoane in varsta aflate in dificultate; cresterea gradului de informare si facilitarea accesului la servicii specifice în vederea desfasurarii unei vieti normale pentru 58 de persoane  ; reducerea numarului de persoane in varsta care solicita institutionalizarea; crearea unui mediu prielnic desfasurarii unei vieti normale; reducerea fenomenului de marginalizare sociala a persoanelor aflate in dificultate.

Obiectivele proiectului sunt puse in evidență prin obținerea următoarelor rezultate:
Reabilitarea si dotarea sediului administrativ al comunei Voinesti in vederea infiintarii unui centru de zi pentru cele 58 de persoane varstnice (33 de femei si 25 de barbati), aflate in dificultate, din comuna Voinesti.
Proiectul propune dotarea centrului de zi cu aparatura birotica si mobilier necesare desfasurarii diferitelor activitati. In ceea ce priveşte sanatatea fizica a batranilor, centrul de zi va beneficia de aparatura fitness, pentru ca varstnicii sa opteze pentru un stil de viaţa activ şi sanatos. Centrul de zi pentru vârstnici oferă posibilitate oamenilor de vârsta a treia, care în mare parte sunt singuri, să se bucure de întâlnirea unor persoane noi, de discuţiile cu acestea şi de petrecerea timpului liber într-un mod activ.

  • Autoritatea contractantă: Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei
  • Proiect: Centru de zi pentru persoane varstnice in satul Manga comuna Voinesti judetul Dambovita
  • Perioada de implementare: 14.02.2017 30.06.2020
  • Programul prin care a fost finanțat: Programul Operațional Regional 2014-2020, componenta P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil:persoane vârstnice axa prioritara 8.Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale ;opertaiunea :Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale.
  • Beneficiarul proiectului: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voinești
  • Autoritatea de Management a Proiectului: Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei
  • Organismul intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională SUD MUNTENIA
  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.650.373,57 lei din care

Ø Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR –  1.306.944,96  lei

Ø Valoare eligibilă nerambursabilă de la Bugetul de stat – 199.885,70 lei

Ø Co-finanțarea eligibilă a beneficiarului – 30.751,65  lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de

Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a

Uniunii Europene sau a Guvernului României