• Autoritatea contractantă: Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei
  • Proiect: Centru de zi pentru persoane varstnice in satul Manga comuna Voinesti judetul Dambovita
  • Perioada de implementare: 14.02.2017 30.06.2020
  • Programul prin care a fost finanțat: Programul Operațional Regional 2014-2020, componenta P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil:persoane vârstnice axa prioritara 8.Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale ;opertaiunea :Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale.
  • Beneficiarul proiectului: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voinești
  • Autoritatea de Management a Proiectului: Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei
  • Organismul intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională SUD MUNTENIA
  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.650.373,57 lei din care

Ø Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR –  1.306.944,96  lei

Ø Valoare eligibilă nerambursabilă de la Bugetul de stat – 199.885,70 lei

Ø Co-finanțarea eligibilă a beneficiarului – 30.751,65  lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de

Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a

Uniunii Europene sau a Guvernului României